Sîstem, parçeyên rêza we hatiye amade kirin

Rastî bûna rêza wa giştî li yek xebat kirine

Li gor Ackoff, Sîstem têkiliyê li nav hev heye, erkên wa li mebesta gihîştina hevbandorîya koma heman(eleman) ye.