Sîrsîr, di deme Akad û babiliyan de navê derdikeve pêş. Weke xwûdanê Kiştvan, masîvan û yên ku li ser bahre dijîn a. Wan di parêzê ji belayan.

Di deme tefsîra nav de, wil zan jî bi mirov çêbûn ku ev navê "Sîrsîr, navê hin pirtûkna ku bi navê vê xwûdayê hatibina nivîsandin jî bê. Navê Sîrsîr, mazîn tê ser ziman û pêşnîyarkirin. Di dema Tefsîrkirina wî de, weke ku Marduk were tefsîrkirin dibê. Sîrsîr, weke efendîyê Tîamat jî tê tefsîrkirin. Ji ber vê tefsîrkirinê, êdî bal û hey diçina ser Marduk.

Çavkanî

biguhêre