Sêling

yek ji govendên hesantirîn e

Sêling yek ji govendên hesantirîn e.