Çend peyvên bi vî navî hene:

  1. Sisê (Lîce)
  2. Sê (hejmar)