Rehele

masiyekî biçûk e. Pûlên xwe wek hişk in

Rehele masiyekî biçûk e. Pûlên xwe wek hişk in. Ku meriv destî xwe ji aliyê boçê da bi rûyê piştê xe meriv nolê ku destî xwe bi rûyê rêşrêşkê xe. Rehele bi kom dijîn û diçêrin. Li kenarê avê di nav qûmê de diçêrin. Rehele masiyekî balkêş e çunkî di hundurî wî de tarik tuneye. Şunê tarikê tiştekî wek mîna nukan heye.