Rast, anku aliyê rastê, dijbera aliyê çepê ye.

Sîstemeke koordînatên kartêzyen: x (rast (bi îngilîzî: right) û çep (left)); y (pêşde (forward) û paşde (backward); z (berjor (up) û berjêr (down) li gorî aliyê ku mirov pê ve dimeşe.

Çavkanî biguhêre