Radyasyona Bijarekej, (Adaptive Radiation), Guhorînê corên nû ji bo şûnên şînewarî yên vala dagirtin.