Rêsî

Qeysele ya ku ji gihayên şên ji bo êm hatine badan û hûnandin

Qeysele ya ku ji gihayên şên ji bo êm hatine badan û hûnandin. Pêsî, ji bi dayîna xwarinê ya li sawalan tên çêkirin. Di mehên ên weke pûşperê de tên çêkirin û tên kirin li kadînan. piştre ku demên din ên ku êdî şînatî nîna û gayê nayê dîtin, di demên saqam û berf û baranê de ku sawal dayimî li mal dimênin, hingî didina wan.