Qerçor;Aşirek naw qeza sınciqe da mezîne.Asli Aşira Qerçor ji Nawçiyaye Dersımeda aliye pertek u Elaziz Palu da hatıne Li Semsûre.Zımane xo kurmancine.Kurmanci ye Qerçor Weki Kurmanciye Kurde Dersimeye.Piê Qerçor li ser Aşire Reşine (Rişwan) mala Haci Bedir Fırat.Naw Qerçorada 10.000 xelke xo heye.Xelke Aşire Qerçor Lı Semsûr'e,Lı Meleti'e u Stanbol'e dijin.Aşire Qerçor bı asli xo Kurde Alevi'ne .Nahaji hemmi Sunni ne .Aşire Qerçor gellek ew li ser zımane xo u ser asli xo dısekinin.Qale xo pire xo xurte xo jıne xo hemi zımane xo xeberdıdın u kultüra xo berdewam dıkın.Aşire Qerçor Zıvıstane lı naw gunde xo dısekının u hawine dıçın zozana.Zozane Qerçora heri mezine.Nawe Zozane wan ( Merga Mezın,Gaza Şeşimdine,Gaxatunık,Şahino,Isfaro,Qurte Ovuno u Diyare Nasıro.)Ew nawe zozane ku Aşire Qerçor dıçıne.