Portala wergerandinê

Di portalên wergerandinê de yek dikare bê bernameyên wekî poEdit dosyayên zimên yên bernameyan wergerîne. Mînakên ji bo portalên wergerandinê Pootle, Rosetta û IRMA ne.