Sultan el-Atraş
Krêdî: Wêneyê Kolonîya Amerîkayî (Orşelîm). (ji Sayit25 tê weşandin)

Sultan el-Atraş, (1891-1982) yek rêberê navdar a DûrzîEreb bu, û Fermandarê Giştî yê Neteweyî ya Sûrîyê li Şoreşa mezin a Sûriyê bu (1925-1927).