Piyano (bi îtalî: piano) yek ji amûrên denganî yê jêdarmûzîkê ye. DahînerêBartoloîyoyê Krîstoforî ye ko li dora nêzîkî sala 1700ê zayînî ew çêkirîye. Di pîyanoyê da çekuçek bi têle anko jêyan dikeve û deng jê derdikevit. Mêzîkjen bi rêya depkilîl anko keyboardekê pîyanoyê dijenit. Depkilîla pîyano ji rêzeka kilîlan pêk dihêt ko bi jêrdaşidandina wan bi tibil anko tilîyan mûzîk dihêt jenîn. Di jenînê da her 10 tibilên destan dihên bikarînan. Di pîyanoya pîvankî anko standard ya nûdem da 88 kilîl hene ko di 7 oktavên tivav da hatine rêzkirin.

Piyano