pind, awayekî tevikê yê ku di derê hînik de çêdibê ya. Ku çêbû, di tijbêhê pambo û an jî hîriya ku ji jev vekirî. Di kuncikê xani, kulê vekirî ku hinîkîtî têde heya û di derên waxmî de çêdibe. Pind, ji xaynî wê jî, navê wê tevne ku pîrik çêdike ya. Ew jî, dibe "pîrepind". Pîrepind, awayê ne weke pinde ku me li jor bahs kiriya. Ev pîrepind, weke takana û pirr rastkirî tevnkiriya. Molekolên wê takên pîrepindê, ku digihijina hevdû pirr jidahî na. Qayimtiya wê, ti tiştekî dî nikarê çêbike.