Pincar

hemû gîhayên ku ji pelçan şîv çêdibe ye

Pincar hemû gîhayên ku ji pelçan şîv çêdibe ye. Di hin devokan ku wateyê peyvê çiqas teng bûye û ew ji bo silkê hatiyê bi kar anîne jî wetayê xwe ya rastî gîhayê xwarinê ye. Cudatiya pincêr ji riwekên bi fêkî ew e ku fêkîyî pincêr tunneye û pelçên pincêr tên xwarinê. Pincar xamxamî jî tê xwarinê an jî dibe şîv. Hin pincar li Kurdistanê ew in.