Peyman lihevkiran di navbera bi kemasî du mirovan e. Gava bi kemasî du mirov li hev bikin, ew peymanekê girêdidin.