Peyik an jî satelît, alavek e ku ji esmên weşanê dike.

Satelîta Soyuz TMA-7

Di sadsale me de, ji bo têkilî û danûstandinê Tekonolojî tê bikarhanîn. Peyik, lingekî ku di temenê wê têkilî û pêşketina bi tekonolijiyê re cih digirê ya. Peyik, sandina wan ya li asîmanan jî, bûya weke sektorekê. Ji wê re tê gotin Binasazîya Teknolojiyê. Lê mixabin, hê heta vê roja me, çend ku kurd, ser 50 milyonî re li cihanê dijîn, hê Peyikeka xwe jî ne şandina asîmanan. Çend ku herî zêde pêdivîya wan bi wê heya. Rêveberîya Başûrê Kurdistanê, bi rêveberî karê wê bişênê. Lê hê ne şandina.

Peyik, temenê binasazîya pergala Telefonê, ya Televîzyonê û hwd, ku hê gelek aliyên din mirov karê di nav de bêne ser ziman. Bi teybetî, di zanistê de jî dihên bikarhanîn. Minaq, Peyikên zanistê jî hena. Bi saya serê wan, erdhej, di roja me de, bûna wan û şideta wan tê kifşkirin. Bi wê re, mirov karê bêje ku î ro bi dehan peyikên zanistê ku bi wan zanist tê kirin hena.

ROJ TV, ji ber ku hê peyika kurdan nîn a û li ser peyikên din weşanê dike, minaqeka ku herî zêde li berçav a ku rastî astangîyan tê. Kurd, pêdîvîya wan bi peyikaka mazin ya ku bi wê re temen û binasazîya pêşketina xwe ya li ser teknolojiyê re çêkin, pêdivîya wan pê heya.