Partiya Gel a Demokratî ya Kurdistanê

Partîya Gel Ya Demukratiya Kurdistanê (PGDK) Di êkemîn kongre, di roja 27 tîrmeha sala 1981 hatedamezrandn. Samî Abdulrehman wek sekreterê Giştî hate helbjardn. Kongreya Duhemîn di sala 1989 hate grêdan û careka dinjî Samî Abdulrehman wek sekreterê giştî hate helbjardn. Di 20-08-1992 digel Partiya Sosiyalît û Pasok , partiyeka nî Binavê Partiya Yakgirtna Kurdistanê damezrandn. Lêjiyê Hevgrtn z¨drêj nebu, di roja 14-08-1993 di diwemîn kongreda jihev cudabun. Hejmarek boryardan ku bimînn û di roja 15-08-1993 Hizba Rizgariya Kurdistan (RPK) ragahandn, lê başek din bi rêberiya Samî Abdulrahman di roja 16-08-1993 gehştine Partiya Dîmukrata Kurdistan (PDK) û pişkdarî Di kongreya Partida krn. Partîya Gel Ya Kurdistane (PGDK) Rojnama Gel û kovara Pêşeng belav dikir, û Radyoya Dangê kurdistana şorş îdara dekr. Rojnama Gel bi zimanê erbeî û Kovara Pêşeng bi zimanê kurdî û bi herdu zaravan dihate nivisandn. PGDK di yekemîn helbjardna parlamana kurdistanê, di roja 19-05-1992 pişkdarî kir, lê dangê pêwîst na anî, lewma di roja 20-08-1992 digel 2 partiyên din ya başurê kurdistanê yekbunek pêk anî. Mixabn awjî lihev nekrn û piştî salakî jihev cudabun.