1. Koma PCKurd û malpera wê: PCKurd.net
  2. Malpera PCKurd.com
  3. Kovara PCKurd: PCKURD (Kovar)