Nîşaneyên ku bilindiya (ziravî-stûrî) dengan û dema dengan nîşan didin. Ji bo fêrbûna alfabeya muzîkê, ango fêrbûna notayan, divê xebatên cur bi cur bêne kirin.

Notaya La