Ni kurtenavê

  • Di kîmya da B kurtenavê Nîkel e.