Cih
  • Nîsa - Navê bajar û deşteke di serdema medan de bû.