Nînmena, bi navê " Nin Me En" jî tê naskirin. Xwûdayaka dema sumerîyan a. Bi Nînhursag re bi hev ve kirina navê wê bûya. Navê Nînmena, weke ku bin a.

Çavkanî

biguhêre