Nînkasî, di mîtolojiya sumerîyan de, xwûdayaka jin a. Nînkasî, Keça Enkî û Nîntî ya. Nînkasî, weke xwûdaya jin ya ku Bîraya vexwertinê kifşkirîya tê ziman. Kêvalbarên wê yên ku gihiştina roja me û di wan de bahse çêkirina bîra dikin hena.

Ku bahse wê tê kirin, ev hizir têna ziman, "bicih hanîna xwesteka dil", "Têrkirina dil" û hwd têna ser ziman. Nînkasî, weke xwûdaya dilxweşkirinê û bidilkirinê ya. Nînkasî, weke xwûdaya dilbûnê ya. Ku bahse Nînkasî tê kirin, tê gotin ku Nînkasî "Hîm"eka ji mirovan re jî ya. Hîn, di kurdîya î ro de jî, weke gotina ku "bin" û an jî "bingîhînê" têne ser ziman a. Bi wê re, di tefsîran de, weha hatîya tefsîrkirin, "hîma Nînkasî".

Çavkanî

biguhêre