Nîşana Alanistanê

nîşana alanîstanê ye

Nîşana Alanistanê ji girrovirrê û hindirda, li pêşiyê Parsa berfîn heye û paşta heft çiya hene. Çiya ji welatê nîşan didî û Pars ji sembola Qefqasê.