Muşdamma, xwûdayê Waqif û xanîyên bilind a. Muşdamma, xwûdayek ji wan şeş xwûdayên ku ji aliyê Nînhursag hatîya afirandin a. Kabta jî, birayê wî ya û xwûdayê Pirîkêtan a.

Çavkanî

biguhêre