Mitbex odeyek e ku yek tê de xwarinê çêdike û firaxan dişuwe.

Mitbexeke di malekê de.