Milîmetre kûp ya mm³ dibêjin, çiqas di tiştekî da ye.

Hindirê milîmetreyek