Milîmetre çargoşe

Çargoşê mîlîmitir ya mm² dibêjin, çiqas rûber heye. Çargoşê milîmitirek

Hên sekeBiguherîne