Mişk (cudakirin)

Çend wateyên "Mişk" hene:

Biyolojî
Informatîk