• Mendelî, fêkîkî bi rengê pirteqalî.
  • Mendelî, bajarokek li Başûrê Kurdistanê.