Mammetun, xwûdayekî dema sumerîyan a. Karê wî ew a ku baxt bide kifşkirin.

Çavkanî

biguhêre