Mamekan

nave eşîreke Kurdên Serhed û Dêrsimê ye

Mamekan, nave eşîreke Kurdên Serhed û Dêrsimê ye.