Mîbzer, amûra bizarê ya nûjen ku li dûv traktorê dihê grêdan û pê bizir dihê avêtin nava şûvan.

Mîbzera garis