1. Luristan, parêzgeheke Îranê
  2. Luristan = Hezarhespî, dewleteke kevn ji sedsala 12-15
  3. Luristan (Erdnîgarî)