Leşkerê Winda

Dema şandeyeke biyanî tê welatekî,

tacgulekê dibin ser gora

Şervanê Winda.

Ger sibê

şandeyeke biyanî were welatê min

û ji min bipirse: Ka gora

Şervanê Winda?

Ezê bibêjim: Ezbenî,

li berava her coyê

li ser doşkê her mizgeftê

li ber deriyê her dêrê

her şikeftê,

li ser kevirê zinarê her çiyayî

li çiqê her dara daristanê

li Kurdistanê

li her bosta axê

li her geza esman...

xem nake, piçekî xwe bitewîne

û tacgula xwe lê deyne.


Ebdulla PEŞÊW