LAWOBiguherîne

Di bajaren dur de,
Mezin dibe zaroyan wan
Heviyan wan heye,
ji bo sibe ü beharen wan
Berdare jiyanen wan,
kefxweş e her deme wan
Jin diherike of,
Ji stranen wan
Çima tu mezinnebü,
Lo heseno Lawo
Tu ne giha hevale xwe,
Porzer e min Lawo
Lawo ... Dengek bide Lawo,
Be te nabe Lawo
Lawo tu nebü ciwan,
Deyate ne dit dilana te
Mene got: Ki zava?!
Rabe heseno Lawo,
Prozere min Lawo
Dijwar e ev zordari,
Emre te hin çarde sale
ji tere man gora tari
           Rojhan BEKEN(lawo)