Lahar, weke xwûdanê sawalên ahlkirî tê zanîn. Bi birayê wî Aşnan re ji bo ku zadê xwûdayan bidehevdû û çêbike, hatina afirandin. Berpirsîyarî wê heya ku her mirovê ku sawalê wî hebê, sawalê wan bi parezê û bike ku ew jî xwûdayên xwe bibînin û wan jî dilxweş bikin.

Çavkanî

biguhêre