Kolyayî zaraway merdimi Sonqor Kolyayî ye ke le desey Kurdîyi Başûrî we hesaw dîyeyd.