Pir keybanûyên Misira Antîk bi navê Kleopatra hebûn.

Kleopatra û lawî wê