Cleopatra û lawî wê

Pir keybanûyên Misira Antîk bi navê Kleopatra hebûn.