Navê Çakırhöyük kevn Keysun e .Paşêra kırın Çakırhöyük nav gunda girikkaki mezin heye buy veda navê gund kirine Çakirhöyük.Derketina gunda çemekî heye.Ev çema zehf dirêje. Daristana gund heye .Buyî pıknıge tavaş heye .Havînê xelk tarin ev derê.Berê ermenî vira dijîn.Ji bin Girik da zêr hene ew dera ji hêla leşkeran ten parastin.