Kerme

rêxa hişkirî ye ya ku ji bo şewatê tê bikaranîn

Kerme, rêxa hişkirî ye ya ku ji bo şewatê tê bikaranîn.

Kerme