Kategorî:Gotarên Mîtolojiyê bi muhîmiya Nayê zanîn

 Herî zêde  Zêde  Navîn  Kêm  Herî kêm  NA  ??? 
  44    72    105    149    0    186    21