Kadîn, cihê ku ka lê tê berhevkirin. Di dema ku palayî hat kirin û genim û ankû nîsk û hwd hatina berhevkirin û hatina patozkirin, êdî wê genim, nîsk û hwd ji Kayê cûda bibe. Ka, pişt re wê were berhevkirin û bê kirin li kadînan û pişt re wê bê dayîn li sewalan. Mînak, kaya nîskî û kaye genim jî yek bi yek kadînên wan hena.

ÇavkanîBiguhêre