Kîlometre pîvaneyek e. Hezar metre kîlometreyek dike. Kurtenavê wê km ye.