Kîştên Fezeyê

Keştiya Fezeyê, weke amûra ku dikare bifire û here fezeyê. Bi teybetî, tên çê kirin û dîzaynkirin. Di roja me de, Li Emerika NASA, ev tên firandin ji bo fezeyê. Her wisa, Heta roja me, welatên weke Emerika û Rûsya ev şandina fezeyê, hem bi armanca lêkolînê û kefşkirinê û hem jî bi armanca gihştina deverên din. Mirovê ku têde tê bicihkirin û tê şand jî jê re esmanger tê gotin. Emerika, di sala 1957'ê de, Neil Armstrong weke esmanger cara pêşîn şandibû heyvê.