Kîştên Fezeyê

Kişta Fezeyê, weke amûra ku dikarê bifirê û herê fezeyê ya. Bi teybetî, tên çê kirin û dîzaynkirin. Di roja me de, Li Emerika NASA, ev tên firandin li fezeyê. Her wusa, Heta roja me, welatên weke Emerika û rûsya ev şandina fezeyê, hem bi armanca lêkolînê û kefşkirinê û hem jî bi armanca gihştina deverênd in. Mirovê ku têde tê bicihkirin û tê şand jî jê re esmanger tê gotin. Emerika, di sale 1957´an de, Neil Armstrong weke esmanger çare pêşî şandibû heyvê.