In God We Trust diruşmek e ku li sala 1956, diruşma resmî ya DYA bu. wergera wê dibe : em xwedê bawer dikin.