Hileliye

Taxa Hileliye li Başûre Qamişloye nêzê wana nêzîke ıka 45.000 mirov li dijîn gı belenbona we nêzîk 30m belende

Taxa Hileliye li Başûre Qamişloye nêzê wana nêzîke ıka 45.000 mirov li dijîn gı belenbona we nêzîk 30m belende