Hewramiya textî li Hawramanê-text li herêma Hawraman, a ku dikevê nava sînorê Îranê de, tê axavtin. Devokek zaravaya Kurdî ya Hewramî ye.