Hewlêrî ev tişt û mirov e ku ji bajar û herêma Hewlêra Başûrê Kurdistanê ye. Niştecihên yek ji kevintirîn bajarên ku jiyana tê de bedewam bûyî hewlêrî ne.