Hejmarên nuwaze

Hejmarên nuwaze, hejmarên wisa ne kû hejmarên wana pervedikin berhevkirina wana wekî hejmarêne.

Wekî:

Parîyê 6'ê 1, 2 û 3 ye.

Berhevkirina 1, 2 û 3 6 e.

1 - Di werzeê de(Matematîkê de) wekî

 • ye.
 • e.

2 - Ji bo van hejmara bibînin di zimanê c# de kod evin:

listBox1.Items.Clear();
      
      int a = int.Parse(textBox1.Text);
      int i;
      int berhev = 0;
      for (i = 1; i < a; i++) {
        int c = a % i;
        if (c == 0) {
          listBox1.Items.Add(i.ToString());        
        }
      }
      int b = listBox1.Items.Count;
      int[] dizi = new int[b];
      for (i = 0; i < b; i++) {
        dizi[i] = int.Parse(listBox1.Items[i].ToString());
        berhev = berhev + dizi[i];        
      }
      if (top == a)
      {
        MessageBox.Show("Ev hejmar hejmara Nuwazeye");
      }